PULSYNAR Sp. z o. o.

ul. Bolesława Chrobrego 25/99
40-871 Katowice
tel. +48 032 724 98 57
fax. +48 032 757 89 37

Biuro w Krakowie

ul. Bartnicka 25
35-444 Kraków

email: kontakt@pulsynar.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy[nbsp] Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336796, NIP 634-272-60-51, REGON 241314849. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN
Nazwa banku i numer rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK S.A. 2 Oddział w Katowicach 92 1090 1809 0000 0001 1297 1059