EFRR Działanie 8.1


 

W latach 2009-2010 Pulsynar Sp. z o.o. zrealizował projekt "Stworzenie internetowego portalu do produkcji, wymiany i prezentacji faktur elektronicznych."

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.