Czym jest Bank Faktur


Bank Faktur to kompleksowe rozwiązanie służące do obsługi dokumentów elektronicznych. To również elektroniczne biuro obsługi klienta. Umożliwia wystawianie, wysyłanie oraz archiwizowanie faktur i innej dokumentacji w formie elektronicznej. Bank Faktur to system wymiany e-dokumentów pomiędzy firmami i firmami oraz osobami fizycznymi, w pełni zgodny z polskim ustawodawstwem. Dostęp do systemu otrzymują Państwo oraz Państwa klienci. Jest to rozwiązanie portalowe, nie trzeba niczego instalować u siebie, korzysta się z gotowego narzędzia, to my zajmujemy się stroną techniczną. Oferujemy również możliwość wdrożenia tego rozwiązania w Państwa środowisku.

Bank Faktur umożliwia między innymi


 • zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi,
 • wystawianie faktur, a następnie ich wysyłkę lub wydruk,
 • publikowanie faktur elektronicznych, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w portalu oraz wysłanie do odbiorcy powiadomienia o wystawieniu faktury e-mailem lub SMSem,
 • wystawianie faktur elektronicznych bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego (Klient może upoważnić nas do podpisywania faktur w jego imieniu),
 • sprawdzenie autentyczności i integralności dokumentu podpisanego elektronicznie przy pomocy aplikacji weryfikującej,
 • archiwizowanie faktur i dokumentów w bezpiecznym archiwum, dostępnym przez całą dobę z każdego miejsca, gdzie jest Internet,
 • pobieranie dokumentów na komputer i zapisanie ich na dysku lub wydrukowanie,
 • tworzenie katalogu kontrahentów z możliwością filtrowania danych, np. pod kątem akcji marketingowych,
 • przesyłanie spersonalizowanych reklam, informacji o nowych ofertach, dodatkowych usługach, promocjach, zmianach w regulaminach itp.,
 • komunikację z Klientami poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta oraz system zgłoszeń serwisowych,
 • elektroniczne płatności,
 • stworzenie spersonalizowanego panelu klienta.
 • zabezpieczenie przesyłanych danych certyfikatem ssl 1

Korzyści dla użytkowników Banku Faktur


 • Znaczące obniżenie kosztów związanych z obiegiem faktur i dokumentów dzięki wyeliminowaniu konieczności wydruku, wysyłki i archiwizacji dokumentów papierowych na rzecz wygodnych dokumentów elektronicznych,
 • skrócenie czasu dostarczenia faktur i dokumentów do adresatów, co wpływa na poprawę płynności finansowej – powiadomienia SMSem w 75% przypadków skutkują natychmiastową płatnością,
 • poprawa bezpieczeństwa całego procesu wystawiania i wysyłki dokumentów, lepsza kontrola nad dostępem do danych,
 • poprawa bezpieczeństwa prawnego i ułatwienie oraz zwiększenie skuteczności działań windykacyjnych,
 • podniesienie prestiżu i konkurencyjności firmy – bardziej zadowoleni klienci, aspekt proekologiczny, postrzeganie wysokiego poziomu informatyzacji,
 • zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości przesyłania personalizowanych reklam, informacji o nowych ofertach, dodatkowych usługach, promocjach, regulaminach,
 • poprawa organizacji przygotowania i wysyłki dokumentów,
 • obniżenie kosztów pracy związanych z przygotowaniem dokumentów papierowych i ich wysyłką,
 • poprawa jakości i obniżenie kosztów związanych z obsługą klientów dzięki wykorzystaniu elektronicznego biura obsługi klienta oraz systemu zgłoszeń serwisowych - np. wyeliminowanie konieczności telefonicznego przypomnienia o zaległych płatnościach na rzecz przypomnienia SMSem lub e-mailem,
 • bezpieczeństwo danych przechowywanych w archiwum, gwarantowane między innymi certyfikatem ssl – klient korzysta z gotowego rozwiązania, nie musi nic instalować u siebie, my bierzemy na siebie odpowiedzialność za całą stronę techniczną rozwiązania,
 • szybki i ciągły dostęp do archiwum, łatwość odszukania konkretnego dokumentu,
 • przesyłanie i archiwizowanie faktur elektronicznych w pełni zgodne z polskim ustawodawstwem - system przeszedł szereg kontroli pod kątem jego zgodności z prawem.

1opcje zależne od wybranej wersji systemu